Čištění VT

 

Nahoru
D-CleanPROFI

 

 

Doporučujeme:

 

Logo firmy Data Interservis s.r.o.

 

 

 

 


Profylaktické čištění výpočetní a kancelářské techniky

Čistící práce se provádí zpravidla jednou ročně na technice starší jednoho roku podle plánu profylaktické údržby výpočetní techniky, nebo na speciální žádost zákazníka. Službu vykonávají školení hardwaroví specialisté pomocí čistící technologie D-CleanPROFI přímo u zákazníka na jednotlivých pracovištích tak, aby došlo k co nejmenšímu omezení provozu pracoviště.Technika, která nemůže být z provozních důvodů vypnuta, se čistí mimo pracovní dobu. Postup prací řídí  vedoucí pracovník nebo správce sítě tak, aby nedošlo k narušení provozu nebo porušení bezpečnostních předpisů pracoviště. Technik přebírá a následně předává techniku v běžícím stavu.Vyčištěná technika je označena štítkem, na kterém je uvedeno jméno technika a datum provedené práce.


Tři hlavní důvody proč čistit výpočetní a kancelářskou techniku

technické

Pro spolehlivý a bezporuchový provoz výpočetních systémů je třeba dobré chlazení. To zajistí  pravidelné odstraňování prachu z životně důležitých částí  počítačů, jako jsou ventilátory procesorů, zdrojů, FDD a CD-ROM mechanik a dalších částí, například větrací mřížky monitorů. Také pravidelným čištěním klávesnice lze zabránit mnohým problémům se zasekáváním kláves zapříčiněným zapadlou kancelářskou svorkou nebo zateklým nápojem. Je prokázáno, že pravidelnou údržbou se snižuje poruchovost, zvláště u  tiskáren, kopírek, faxů a podobně.

hygienické

Výzkumy v pracovně-fyziologické oblasti dokazují, že u lidí pracujících s počítačem se znečištěnou obrazovkou  se zvyšuje namáhání očí, vzrůstá únava  s následným snížením pracovního  výkonu.  Ušpiněná klávesnice může být zase zdrojem kožních chorob zvláště na pracovištích, kde se střídá více pracovníků na jednom počítači. U lidí alergických na prachové částice může způsobovat prach uvnitř počítačů, vířený chladícími ventilátory, dýchací potíže.

image pracoviště

Jistě uznáte, že ve firmě, kde je výpočetní technika  špinavá, s pozůstatky různých samolepek,  razítek, propisovacích tužek, nebo dokonce zbytky jídel, se nebudou cítit dobře jak  zaměstnanci,  tak případní zákazníci. 


[Domů] [Profil firmy] [Čištění VT] [Revize VT] [Kontakt] [Aktuálně]

Dotazy nebo komentářem k tomuto webovému serveru zašlete na adresu manoch@quick.cz.
Copyright © 2004 Manoch servis
Naposledy změněno: 14. 06. 2004