ČSN 33 1610

 

Nahoru

 

 

Doporučujeme:

 

Logo firmy Data Interservis s.r.o.

 

 

 

 


ČSN 33 1610 Revize a kontroly elektrických spotřebičů

 (stručný výtah z  normy)

Účelem normy je stanovit požadavky na kontroly a revize elektrických spotřebičů s cílem zabezpečení ochrany před úrazem elektrickým proudem a proti požáru.

Tato norma stanovuje způsob a rozsah:

·        revizí elektrických spotřebičů po opravách nebo úpravách

·        kontrol a revizí elektrických spotřebičů během jejich používání

Norma platí pro:

·        elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely,

·        elektrická svítidla,

·        elektrická zařízení informační techniky,

·        přístroje spotřební elektroniky,

·        pohyblivé přívody a šňůrová vedení,

·        elektrické a elektronické měřící přístroje,

·        ostatní elektrické spotřebiče podobného charakteru.

Tato norma stanovuje postupy:

     revizí na všechny uvedené elektrické spotřebiče po jejich opravách nebo   úpravách před předáním uživateli

     kontrol a revizí na všechny uvedené elektrické spotřebiče, které byly dříve   užívány a jsou uváděny znovu na trh,

·     kontrol a revizí na uvedené spotřebiče užívané v pracovním procesu, užívané ve veřejně přístupných prostorách a na spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu uživateli.

Norma se nevztahuje na elektrické spotřebiče podléhající zvláštním předpisům pro:

·      elektrická zdravotní zařízení ,

·      elektrická zařízení pro hlubinné doly,

·      elektrická zařízení do prostorů s nebezpečím výbuchu.

Termíny a definice

1)   kontrola elektrického spotřebiče: činnost, při které se prohlídkou a zkouškou chodu zjišťuje technický stav spotřebiče

2)   revize elektrického spotřebiče: souhrn úkonů, při kterých se prohlídkou, měřením a zkoušením zjišťuje stav spotřebiče z hlediska bezpečnosti. Součástí revize spotřebiče je vypracování dokladu o revizi.

3)   prohlídka elektrického spotřebiče: pohledové posouzení stavu elektrického spotřebiče z hlediska bezpečnosti před úrazem elektrickým proudem

4)   měření elektrického spotřebiče: ověření elektrických parametrů z hlediska bezpečnosti před úrazem elektrickým proudem měřením

5)   zkouška chodu: ověření funkce ovládacích prvků a poslechové posouzení hlučnosti


[Domů] [Nahoru] [Profil firmy] [Čištění VT] [Kontakt] [Aktuálně]

Dotazy nebo komentářem k tomuto webovému serveru zašlete na adresu manoch@quick.cz.
Copyright © 2004 Manoch servis
Naposledy změněno: 14. 06. 2004